Головна / Судова практика / Зобов'язання / Стягнення позики за розпискою: ключове від Верховного Суду

Стягнення позики за розпискою: ключове від Верховного Суду

Далеко не завжди позичаючи один одному грошові кошти люди належним чином оформлюють повноцінний договір позики. Здебільшого це пов’язане із тим, що кошти позичаються знайомим, друзям, родичам, а тому певною гарантією повернення коштів виступають близькі стосунки боржника та кредитора. Максимум, що роблять сторони – це написання боржником розписки кредитору.

ТГ-канал “Судова практика”

Однак нерідко люди занадто формально відносяться до написання розписок, оскільки у випадку прострочення боржника та звернення позикодавця до суду може виявитися, що відсутні підстави для стягнення боргу за відповідною розпискою.

Для кращого розуміння чому так може відбутися я і пропоную вашій увазі цю добірку практики Верховного Суду.

 1. Розписка про отримання позики в іноземній валюті
 2. Щодо можливості стягнути відсотки за безвідсотковою позикою в іноземній валюті
 3. Вимоги до розписки, як документа який посвідчує отримання коштів саме у позику із обов’язком боржника їх повернути
 4. Що підтверджує факт виконання боржником свого зобов’язання щодо повернення позики згідно із розпискою
 5. Про відсотки

1. Розписка про отримання позики в іноземній валюті

Постанова ВП ВС від 16.01.2019 у справі №464/3790/16-ц

Ключове:

 • У разі отримання у позику іноземної валюти позичальник зобов’язаний, якщо інше не передбачене законом чи договором, повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики), тобто таку ж суму коштів у іноземній валюті, яка отримана у позику.
 • Тому як укладення, так і виконання договірних зобов’язань в іноземній валюті, зокрема позики, не суперечить чинному законодавству.
 • Суд має право ухвалити рішення про стягнення грошової суми в іноземній валюті, при цьому з огляду на положення частини першої статті 1046 ЦК України, а також частини першої статті 1049 ЦК України належним виконанням зобов’язання з боку позичальника є повернення суми коштів у строки, у розмірі та у саме тій валюті, яка визначена договором позики, а не в усіх випадках та безумовно в національній валюті України.

Постанова КЦС ВС від 19.07.2021 у справі №522/31737/13

Ключове:

 • Критикуючи висновки судів про те, що валютою виниклих між сторонами зобов’язань є саме долари США, відповідач протягом усього часу розгляду справи в судах не надала будь-якого іншого тлумачення зазначених у боргових розписках «умовних одиниць».
 • Оскільки за звичаями ділового обороту, що склався на Україні, в боргових зобов`язаннях між громадянами у випадку укладання договору позики в іноземній валюті використовуються, як правило, долари США, колегія суддів погоджується з висновками судів про те, що предметом позики були саме долари США, а не іншої іноземної держави.
 • Не зазначення у розписці якої саме іноземної держави валюта бралася в борг може вплинути на визначення розміру боргу, що підлягає доказуванню в установленому законодавством порядку, а не бути підставою для відмови в задоволенні позову про стягнення боргу.

2. Щодо можливості стягнути відсотки за безвідсотковою позикою в іноземній валюті

Постанова ВП ВС від 16.01.2019 у справі №464/3790/16-ц

Дуже часто бувають випадки, коли у розписці не зазначено про розмір відсотків за користування позикою. У такому разі кредитор має право одержати від боржника відсотки за користування позикою у розмірі на рівні облікової ставки Національного банку України (частина 1 статті 1048 Цивільного кодексу України). Однак це правило застосовується лише до позики наданої у національній валюті – гривні.

Ключове:

 • У випадку отримання позики в іноземній валюті без обумовленої сторонами у ньому умови такої складової грошового зобов’язання як розмір і порядок сплати процентів від суми позики, положення частини першої статті 1048 ЦК України не можуть бути застосовані, з огляду на відсутність передбаченого ЦК України, іншими законодавчими актами або конкретним договором механізму (формули) їх застосування та нарахування.
 • Конвертація суми позики в іноземній валюті для визначення розміру процентів на рівні облікової ставки НБУ в національну валюту України – гривню буде суперечити частинам першій, третій статті 1049 ЦК України щодо обов’язку позичальника.

Під час вирішення питання про можливість нарахування та стягнення процентів від суми позики у розмірі, визначеному на рівні облікової ставки НБУ, згідно із частиною першою статті 1048 ЦК України, необхідно мати на увазі, що такі проценти нараховуються у разі:

 • якщо у договорі позики не зазначені проценти або не вказано, що він безпроцентний;
 • предметом договору позики є грошові кошти у національній валюті України – гривні;
 • період нарахування процентів від суми позики – є період дії договору позики в межах строку, протягом якого позичальник може правомірно не сплачувати кредитору борг (що відбувається у разі повернення боргу періодичними платежами), оскільки на період після закінчення цього строку позика не надавалась.

3. Вимоги до розписки, як документа який посвідчує отримання коштів саме у позику із обов’язком боржника їх повернути

Постанова КЦС ВС від 08.07.2019 у справі №524/4946/16-ц

Ключове:

 • За своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який видається боржником кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання боржником від кредитора певної грошової суми.
 • У разі пред’явлення позову про стягнення боргу позивач повинен підтвердити своє право вимагати від відповідача виконання боргового зобов`язання. Для цього, з метою правильного застосування ст.ст.1046, 1047 ЦК України суд повинен встановити наявність між позивачем і відповідачем правовідносин за договором позики, виходячи з дійсного змісту та достовірності документа, на підставі якого доказується факт укладення договору позики і його умов.

У вказаній справі, яка була на розгляді касаційного суду судами попередніх інстанцій було встановлено, що із змісту розписки не вбачається отримання відповідачем від позивача грошових коштів саме у борг. Так само і не встановлено й обов’язку відповідача повернути грошові кошти позивачу.

Постанова КЦС ВС від 22.08.2019 у справі №369/3340/16-ц

Ключове

 • Факт отримання коштів у борг підтверджує не будь-яка розписка, а саме розписка про отримання коштів, зі змісту якої можливо установити, що відбулася передача певної суми коштів від позичальника до позикодавця.
 • Досліджуючи боргові розписки чи інші письмові документи, суд для визначення факту укладення договору повинен виявляти справжню правову природу правовідносин сторін незалежно від найменування документа та, залежно від установлених результатів, зробити відповідні правові висновки.

У справі, яка переглядалась судами було встановлено, що розписка не містить відомостей щодо отримання відповідачем від позивача грошових коштів у позику, тобто не підтверджує факт передачі коштів 9 липня 2011 року або у будь-який інший день. Натомість у розписці йшлось про зобов’язання відповідача повернути позивачу грошові кошти у сумі 18 000 гривень після продажу земельної ділянки, а не повернути отриману у борг суму коштів.

Постанова КЦС ВС від 16.08.2018 у справі №516/97/16-ц

Ключове:

 • Відсутність у розписці посилання, на виконання якого саме зобов’язання відповідач повинен сплатити обумовлену суму грошових коштів позивачу, не має правового значення для вирішення спору, оскільки дана обставина не є обов’язковою умовою договору позики.

4. Що підтверджує факт виконання боржником свого зобов’язання щодо повернення позики згідно із розпискою

Постанова КЦС ВС від 15.05.2019 у справі №707/2606/16-ц

Ключове:

 • Наявність оригіналу боргової розписки у позивача, кредитора, свідчить про те, що боргове зобов’язання не виконане.

Постанова КЦС ВС від 18.07.2018 у справі №143/280/17

Ключове:

 • Поясненнями сторони та показаннями свідка не може доводитися факт виконання зобов’язання за договором позики.
 • Наявність у позивача боргового документа – розписки відповідача свідчить про невиконання ним взятих на себе зобов’язань.

5. Про відсотки

Постанова КЦС ВС від 08.05.2019 у справі №520/16880/14-ц

Ключове:

 • Позикодавець не вправі нараховувати проценти за користування позикою після закінчення строку повернення позики. Права та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов`язання.

Найважливіший висновок, який можна зробити – успіх стягнення заборгованості за розпискою головним чином залежить від її змісту. А якщо ви тільки плануєте надати комусь позику, то краще укласти повноцінний договір позики.


Адвокат Віталій Будьонний

Запис на консультацію через телеграм:

НАПИСАТИ АДВОКАТУ

Або через форму зворотного зв’язку: