Головна / Судова практика / Процесуальні питання / Електронне судочинство на практиці: як його застосовує Верховний Суд

Електронне судочинство на практиці: як його застосовує Верховний Суд

У нових процесуальних кодексах, які набрали чинності 15.12.2017, була закладена концепція електронного судочинства – тобто фактично повний перехід документообігу суду та взаємодії учасників справи із судом у безпаперовому вигляді. У кодексах це виглядає дуже прогресивно та сучасно, однак реалізувати це все на практиці виявилось набагато складніше.

ТГ-канал “Судова практика”

Останній прогрес у цьому напрямку – це затвердження рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – Положення про ЄСІТС).

Цим положенням було надано старт роботи наступним модулям: “Електронний кабінет”, “Електронний суд”, підсистема відеоконференцзв’язку.

Окрім цього, все більш популярним каналом комунікації між судом та учасниками справи стає обмін документами через електронну пошту.

Головне питання, яке наразі постає у зв’язку із використанням сучасних технологій у судочинстві – це юридична сила документів, судових повісток та судових рішень, які надсилаються в електронному вигляді, особливо, в контексті дотримання процесуальних строків.

Розібратися в цьому пропоную на прикладах практики Верховного Суду.

1.Надсилання судового рішення через “Електронний суд”

Ухвала КЦС ВС від 03.08.2022 у справі №809/1054/18

Обставини справи: Касатором була подана касаційна скарга, яка була сформована через “Електронний суд”. Касаційну скаргу було залишено без руху та надано строк для усунення недоліків. Касатором було подано виправлену касаційну скаргу, але з порушенням встановленого строку для усунення недоліків, а тому касаційна скарга була повернута.

Позиція Верховного Суду: Повертаючи касаційну скаргу суддею Верховного Суду було зазначено, що копію ухвали суду касатор отримав 6 липня 2022 року, що підтверджується повідомленням про доставлення електронного листа через підсистему «Електронний суд».

Днем вручення судового рішення є день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи (пункт 2 частини шостої статті 272 ЦПК України).

Документи на усунення недоліків касаційної скарги сформовані касатором у системі «Електронний суд» 21 липня 2022 року, тобто з пропуском десятиденного строку, встановленого ухвалою Верховного Суду від 1 липня 2022 року.

Крім того, ЦПК України не покладає обов’язку на суд направляти учаснику справи копію судового рішення у паперовій формі, у випадку подання процесуальних документів через систему «Електронний суд».

Постанова КГС ВС від 02.11.2022 у справі №910/14088/20

Обставини справи: І знову апеляційним судом було залишено апеляційну скаргу без руху, а відповідну ухвалу направлено представник товариства, адвокату, через “Електронний суд”. Зі спливом строків на усунення недоліків апеляційну скаргу судом було повернуто.

Позиція Верховного Суду: Надсилання судом апеляційної інстанції копії ухвали від 03.05.2022 про залишення апеляційної скарги без руху представнику Товариства через “Електронний кабінет” в системі ЄСІТС відповідає приписам частин п`ятої та сьомої статті 6 ГПК України та зазначене судове рішення вважається врученим Товариству відповідно до частини сьомої статті 242 названого Кодексу.

2. Надсилання судового рішення на електронну пошту

Постанова КАС ВС від 07.07.2022 у справі №120/4298/21-а

Обставини справи: Апеляційний суд залишив апеляційну скаргу позивача без руху, направивши відповідну ухвалу на електронну пошту позивача. У зв’язку з тим, що недоліки апеляційної скарги не було усунуто апеляційна скарга була повернута апелянту. Позивач з таким рішенням не погодився та звернувся із касаційною скаргою.

Позиція Верховного Суду: Посилаючись на пункт 15 частини 1 Перехідних положень КАС України суд зазначив, що до моменту початку функціонування ЄСІТС розгляд справи та вручення судових рішень здійснюється у паперовому вигляді.

У розумінні Положення офіційною електронною адресою є адреса електронної пошти, вказана користувачем в Електронному кабінеті ЄСІТС, або адреса електронної пошти, вказана в одному з державних реєстрів. З огляду на це Суд вважає обґрунтованими доводи скаржника про відсутність у нього офіційної електронної адреси (п. 41 постанови).

Докази наявності у апелянта офіційної електронної адреси у матеріалах справи були відсутні.

Суд зазначає, що аналіз викладених вище приписів КАС України, якими встановлено порядок направлення копій судового рішення особі, яка не має офіційної електронної адреси, свідчить про обов`язок суду направлення копії судового рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення, днем отримання якого та початком відліку наданого строку на оскарження, є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення (п. 47 постанови).

Постанова КЦС ВС від 05.10.2022 у справі №127/22271/20

Обставини справи: Апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без руху. Ухвалу було доставлено на електронну адресу, з якої апелянт надсилав на адресу суду апеляційну скаргу та яку вказав у ній як власну. Проте у визначений судом строк недоліки апеляційної скарги не було усунуло. Оскільки вимоги ухвали апеляційного суду не виконано, подану апеляційну скаргу слід повернути особі, яка її подала.

Позиція Верховного Суду: Посилаючись на правову позицію викладену у постанові КАС ВС від 07.07.2022 у справі №120/4298/21-а колегія суддів врахувала, що під час розгляду справи у судах всіх інстанції апелянт користувався підсистемою “Електронний суд”. Оскільки ухвала апеляційного суду була надіслана на адресу електронної пошти, з якої особа надсилала апеляційну скаргу та яку сама вказала у апеляційній скарзі, Верховний Суд не знайшов підстав для скасування ухвали апеляційного суду про повернення апеляційної скарги.

Постанова КГС ВС від 29.06.2022 у справі №906/184/21

Обставини справи: Позивач оскаржив до Верховного Суду постанову апеляційного суду. У касаційній скарзі зазначав, зокрема, про те, що не був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, оскільки суд не повідомив позивача шляхом надсилання рекомендованим листом з повідомленням про вручення ухвали про призначення його апеляційної скарги до розгляду на відповідну дату.

В матеріалах справи наявні докази надсилання ухвали апеляційного суду з електронної адреси суду на перелік електронних адрес.

Позиція Верховного Суду: Колегія суддів касаційного суду зауважила, що в матеріалах справи відсутні відомості про те, що представнику позивача була надіслана ухвала апеляційного господарського суду від 21.12.2021 в електронній формі до Електронного кабінету. При Верховний Суд акцентував увагу на тому, що надіслання документів з електронної адреси суду не є повідомлення сторін справи в електронній формі відповідно до ст. 6 ГПК та Положення про ЄСІТС (п. 111).

Хоча адреса, на яку суд апеляційної інстанції направив лист скаржнику вказувалась останнім в процесуальних документах, зокрема, в апеляційній скарзі, не можна вважати, що суд повідомив позивача в порядку п. 37 гл. 2 розд. ІІІ Положення про ЄСІТС, оскільки вказана ухвала суду апеляційної інстанції не підпадає під випадки, передбачені цією нормою, а саме відправлення не було здійснене засобами підсистем ЄСІТС (п. 112).

Хоча саме по собі надсилання відповідних процесуальних документів на електронну адресу сторони у справі, вказану в документах, що подавались до суду, не заборонена, однак таке надсилання не може замінити належне повідомлення відповідно до статей 120, 242, 270 ГПК (п. 114).

Постанова КАС ВС від 18.05.2022 у справі №120/1269/21-а

Обставини справи: Позивач-державний орган оскаржував до касаційного суду ухвалу апеляційного суду про повернення апеляційної скарги. Вказана ухвала була направлена на електронну пошту держ.органу. Відповідач, як суб’єкт владних повноважень, не заявляв про необхідність спрямування на його електрону адресу копій прийнятих судових рішень.

Позиція Верховного Суду: посилаючись на підпункти 15.1, 15.15 пунтку 15 та пункт 16 частини першої розділу VІІ «Перехідні положення» КАС України колегія суддів Верховного Суду зазначила, що направлення копії ухвали відбулося не у спосіб та порядку встановлений процесуальним законодавством.

Більш того, на час прийняття оскаржуваної ухвали від 28.09.2021 суд апеляційної інстанції достовірно не пересвідчився про отримання такої ухвали скаржником. Застосування наслідків встановлених положеннями частини другої статті 298 та пункту 1 частини четвертої статті 169 КАС України, можливе за умов беззаперечного встановлення та з’ясування судом дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху та, в даному випадку ухвали про продовження строку для усунення недоліків апеляційної скарги, яке є визначальним для встановлення факту невиконання вимог вказаної ухвали.

Вказані обставини позбавили скаржника процесуального права вчасно відреагувати на ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху та виконати її вимоги у встановлений судом строк.

3. Надсилання судової повістки на електронну пошту

Постанова КЦС ВС від 21.07.2022 у справі №759/14855/18

Обставини справи: До Верховного Суду була подана касаційна скарга на постанову апеляційного суду. Серед підстав для скасування оскаржуваної постанови скаржник звертав увагу на розгляд справи без належного повідомлення позивача та його представника.

Позиція Верховного Суду: Для цілей ЦПК України офіційною електронною адресою є електронна адреса, зареєстрована в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі.

Результат аналізу частини шостої статті 128, частини першої статті 130 ЦПК України дає підстави для висновку, що судова повістка надсилається на офіційну електронну адресу відповідного учасника справи лише у разі наявності у нього офіційної електронної адреси.

Касаційний суд зауважив, що ті електронні адреси, на які суд апеляційної інстанції спрямовував судові повістки не є офіційними електронними адресами позивача та його представника. Отже, позивач та його представник не були належним чином повідомленні про дату, час і місце розгляду справи, що суперечить ст. 128 та ч. 3 ст. 368 ЦПК України.

Постанова КЦС ВС від 26.10.2022 у справі №761/817/20

Обставини справи: Позивач оскаржував постанову апеляційного суду зтієї підстави, що його не було належним чином повідомлено про дату, час і місце судового засідання, у зв`язку з чим апеляційний суд прийняв постанову за відсутності позивача. Зазначене, на думку заявника, є обов’язковою підставою для скасування цієї постанови суду згідно з пунктом 5 частини першої статті 411 ЦПК України.

Матеріали справи місять докази направлення на електронну адресу позивача електронні листи з повідомленнями про розгляд справи за відповідним позовом.

Позиція Верховного Суду: У цій справі касаційний суд проаналізувавши Положення про ЄСІТС прийшов до висновку, що зареєстрована електронна поштова адреса у домені “mail.gov.ua” є офіційною електронною адресою.

Електронна адреса, яку позивач вказав в апеляційній скарзі та на яку суд апеляційної інстанції направив позивачу судову повістку-повідомлення про призначення розгляду справи, містить доменне ім’я @mail.gov.ua, тобто сервісу електронної пошти Електронного суду, а тому є офіційною.

Таким чином, позивач був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи в суді апеляційної інстанції, що відповідає статті 128, частині третій статті 368 ЦПК України.

4. Надання доказів надсилання іншим учасникам справи документів, які подаються в електронному вигляді

Постанова КАС ВС від 28.04.2022 у справі №420/12942/21

Обставини справи: Ухвалою окружного адміністративного суду позовну заяву залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви шляхом надання до суду доказів надсилання позовної заяви з додатками листом з описом вкладення іншим учасникам справи. В подальшому, ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного суду, позовну заяву повернуто позивачу.

Позиція Верховного Суду: У пунктах 28 – 32 вказаної постанови Верховний Суд проаналізуавши приписи статті 161 КАС України дійшов висновку, що в разі подання до суду документів в електронній формі, обов’язок надати доказ надсилання листом з описом вкладення іншим учасникам справи копій поданих до суду документів виникає лише у суб’єкта владних повноважень, що передбачено останніми змінами.

Таким чином, вимоги суду першої інстанції, з якими погодився апеляційний суд, щодо надання позивачем доказу надсилання листом з описом вкладення іншим учасникам справи копій поданих до суду документів є помилковими.

Суд касаційної інстанції також зауважив, що оскілки позов подано фізичною особою через “Електронний суд”, то немає необхідності в отриманні судом додатково копії позовної заяви, яка сформована і подана в електронному вигляді.

Ухвала КЦС ВС від 04.10.2022 у справі №695/3178/21

Обставини справи: Позивач через систему «Електронний суд» звернулася до суду з апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції. Апеляцційний суд залишив апеляційну скаргу без руху та зпропонував апелянту надати суду докази надсилання листом з описом вкладення іншим учасникам справи копії апеляційної скарги та доданих до неї документів. Оскільки вказані недолікі не були усунуті, апеляційна скарга була повернута.

Позиція Верховного Суду: Суд відмовив у відкритті касаційного провадження, посилаючись на те, що приписи ч. 7 ст. 43 ЦПК України, які зобов’язують, у разі подання до суду документів в електронній формі, надати доказ надсилання листом з описом вкладення іншим учасникам справи копій цих документів, є спеціальними та застосовуються виключно у випадку подачі до суду процесуальних документів в електронній формі.

Крім того, пунктом 29 Положення про ЄСІТС передбачено, що у разі подання до суду документів в електронній формі учасник зобов’язаний у випадках, визначених процесуальним законодавством, надати доказ надсилання іншим учасникам справи копій поданих до суду документів.

У випадку, коли інший учасник справи відповідно до внесених ідентифікаційних даних про нього має зареєстрований Електронний кабінет, функціонал Електронного суду в автоматичному режимі надає суду та учаснику справи доказ надсилання до Електронних кабінетів інших учасників справи поданих до суду документів.

В іншому випадку засобами Електронного суду користувача інформують про відсутність в іншого учасника справи зареєстрованого Електронного кабінету.

Подана апеляційна скарга була сформована у системі «Електронний суд», тому доводи заявника з приводу відсутності у неї обов’язку надання суду апеляційної інстанції доказів надсилання листом з описом вкладення іншим учасникам справи копії поданих до суду документів є безпідставними. Крім того, позивач не надала суду апеляційної інстанції доказів надсилання до Електронних кабінетів інших учасників справи поданих до суду документів.


Як бачимо, належним врученням судового рішення чи судової повістки в електронному вигляді є надсилання цих документів виключно на офіційну електронну адресу учасника справи. Натомість багато хто з учасників судових процесів використовує електронну пошту, яка не є офіційною електронною адресою, що зумовлює для суду необхідність надсилання судових рішень та повісток такому учаснику у паперовому вигляді. Тобто виникає дивна ситуація, коли учасник справи може направити до суду документи в електронному вигляді, а суд цьому учаснику – ні.

Адвокат Віталій Будьонний