Головна / Як співпрацювати з адвокатом

Як співпрацювати з адвокатом

Наразі в Україні все ще відсутня певна культура споживання юридичних послуг. Багато людей, які стикаються з проблемами правового характеру на знають куди йти, де шукати юриста/адвоката, скільки це коштує та як власне працює сфера надання юридичних послуг.

На цій сторінці я коротко опишу загальні етапи взаємодії адвоката з клієнтом.

1. Консультація адвоката

Я особисто полюбляю проводити аналогії між наданням юридичних послуг та медичної допомоги. За моїми спостереженнями, до лікаря люди звертаються частіше ніж до адвоката, а тому, гадаю, відповідна аналогія буде більш зрозумілою.

Тож попередня консультація адвоката дуже схода первинну консультацію лікаря: ви приходите із аналізами або іншими дослідженнями та розказуєте що вас турбує.

Аналогічно й з адвокатом!

Клієнту потрібно розповісти в деталях про проблемну ситуацію та надати документи, які стосуються цієї ситуації. Адвокат, які і лікар, лише на словах та без дослідження документів не зможе встановити точний “діагноз”.

Під час консультації адвокат:

 • уважно вислуховує клієнта;
 • знайомиться із наданими клієнтом документами;
 • уточнює у клієнта кінцеву мету, яку той хоче досягти.

За результатом консультації адвокат:

 • повідомляє клієнта про можливість чи неможливість досягнення кінцевої мети законними способами;
 • у разі можливості, повідомляє якими шляхами та правовими інструментами досягається мета;
 • оцінює вірогідність успіху та повідомляє про можливі ризики;
 • пропонує клієнту тактику та стратегію;
 • повідомляє про вартість своїх послуг.

2. Укладення договору з адвокатом

Якщо за результатом попередньої консультації клієнт та адвокат дійдуть згоди щодо подальшої співпраці з приводу надання адвокатом правової допомоги, між клієнтом та адвокатом укладається договір про надання правової допомоги.

 • Опис ситуації та правовідносин у яких адвокатом буде надаватися правова допомога;
 • Повноваження, якими наділяється адвокат;
 • Розмір та порядок оплати гонорару адвоката.

Варто зазначити, що клієнт має право у будь-який момент відмовитися від раніше укладеного договору із адвокатом шляхом його розірвання, але з дотриманням двох умов: 1) завчасно попередити адвоката про таке розірвання (конкретний строк прописується у договорі); 2) сплати адвокату гонорару за фактично виконану роботу на момент розірвання договору.


3. Повноваження адвоката

Суть роботи адвоката полягає у вчинені певних дій юридичного характеру в інтересах свого клієнта. Саме тому, за загальним правилом, адвокат наділяється такими самими процесуальними правами, які має і сам клієнт.

Для уповноваження адвоката на представництво власних прав та інтересів клієнту не потрібно витрачати кошти на нотаріальну довіреність. Після укладення договору про надання правової допомоги адвокат самостійно та безоплатно оформлює ордер, який і будет підтверджувати повноваження адвоката.

Якщо клієнт бажає обмежити повноваження адвоката на вчинення певних дій, то такі обмеження прописуються у договорі та в подальшому відображаються адвокатом у ордері.


4. Чи необхідно клієнту відвідувати суд або інші державні органи?

За наявності у адвоката повноважень на представництво інтересів клієнта у суді та перед державними органами, участь клієнта у судових засіданнях, або відвідування інших державних органів не є обов’язковою.


5. Територія надання юридичних послуг

Закон не обмежує адвоката у праві надання правової допомоги за межами тієї області, де він перебуває на обліку у відповідній Раді адвокатів. Тобто адвокат може надавати юридичні послуги на всій території України.

Якщо клієнт та адвокат територіально знаходяться на значній відстані, то комунікація та надання правової допомоги здійснюється із використанням сучасних технологій:

 • комунікація та обмін документами – із використанням месенджерів, електронної пошти, відеозв’язку;
 • укладання договору із адвокатом – за допомогою сервісу paperless із використанням електронного підпису;
 • участь адвоката у судових засіданнях – через відеоконференцію із судом.

6. Ціни та компенсація витрат адвоката

Ціна послуги залежить головним чином від складності справи, ціни спору. Тобто чим вище складність та/або ціна спору – тим вище вартість послуг адвоката. Все просто та логічно.

Я надаю правову допомогу на наступних умовах оплати (узгоджується із клієнтом у кожній конкретній справі):

 • Фіксована окрема оплата за кожну дію (наприклад, за складання позовної заяви, участь у судовому засіданні тощо);
 • Оплата повного супроводу справи (заздалегідь узгоджується фіксована оплата за супровід адвокатом певної справи на всіх або певних етапах. Наприклад, клієнт та адвокат домовляються про супровід справи про стягнення боргу у суді першої інстанції за 6000 грн. Це означає, що ця сума включає, незалежно від витраченого адвокатом часу, складання позовної заяви, її пред’явлення до суду, участь у судових засіданнях, отримання рішення суду);
 • “Гонорар успіху” (оплата у разі отримання позитивного результату для клієнта. Здійснюється у фіксованому розмірі або у % від розміру задоволених вимог на користь клієнта).

Який би не був варіант оплати послуг адвоката, у судових процесах відповідні витрати стягуються із протилежної сторони. Наприклад, якщо ви стягуєту борг із вашого боржника, то суд також стягує з нього на вашу користь понесені вами витрати на правову допомогу адвоката.

НАПИСАТИ АДВОКАТУ