Головна / Судова практика / Банківські спори / Порядок пред`явлення кредитором своїх вимог до спадкоємців

Порядок пред`явлення кредитором своїх вимог до спадкоємців

За загальним правилом зобов’язання фізичної особи припиняється у разі смерті боржника, лише якщо воно є нерозривно пов’язаним з його особою і у зв’язку з цим не може бути виконане іншою особою. Грошові зобов`язання можуть бути виконанні спадкоємцями боржника, а тому входять до складу спадщини.

Telegram “Судова практика”

Законодавство, яке регулює відповідні правовідносини.

Цивільним законодавством визначено строки пред`явлення кредитором своїх вимог до спадкоємців, а також наслідки пропуску таких строків. Зокрема, стаття 1281 ЦК України, в редакції, яка діє з 04.02.2019, встановлює:

  1. Спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги, та/або якщо вони спадкують майно, обтяжене правами третіх осіб.
  2. Кредиторові спадкодавця належить пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, не пізніше шести місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна незалежно від настання строку вимоги.
  3. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, протягом шести місяців з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину.
  4. Кредитор спадкодавця, який не пред’явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки, встановлені частинами другою і третьою цієї статті, позбавляється права вимоги.

Пунктом 2.1. глави 10 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Мінюсту №296/5 від 22.02.2012, передбачено, що спадкова справа може бути заведена нотаріусом у тому числі на підставі претензії кредитора.

Огляд судової практики.

Оскільки норми ЦК України не містять імперативної норми, яка б визначала яким саме чином кредитор повинен пред’явити свої вимоги до спадкоємці (шляхом направлення претензії до нотаріальної контори, шляхом направлення претензії безпосередньо спадкоємцям, або шляхом пред’явлення позову), пропонується по данному питанню проаналізувати судову практику Верховного Суду України та новоствореного Верховного Суду.

1.Постанова Верховного Суду України від 12.04.2017 по справі №6-2962цс16.

Так, згідно зі статтею 1282 ЦК України спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен зі спадкоємців зобов’язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині. Вимоги кредитора вони зобов’язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями і кредитором не встановлено інше. У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора накладає стягнення на майно, яке було передано спадкоємцям у натурі.

Разом з тим положення зазначеної норми застосовуються у випадку дотримання кредитором норм статті 1281 ЦК України щодо строків пред’явлення ним вимог до спадкоємців. Недотримання цих строків, які є присічними (преклюзивними), позбавляє кредитора права вимоги до спадкоємців.

Отже, встановлені статтею 1281 ЦК України строки – це строки, у межах яких кредитор, здійснюючи власні активні дії, може реалізувати своє суб’єктивне право.

В даному випадку ВСУ фактично зазначив, що у строки передбачені ст. 1281 ЦК України кредитор повинен здійснити будь-які власні активні дії направлені на доведення до відома спадкоємців своїх вимог.

2. Постанови Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 13.06.2018 по справі №758/8549/15-ц та від 11.07.2018 по справі №495/1933/15-ц.

Тлумачення статті 1281 ЦК свідчить, що вказана норма не встановлює певного порядку пред’явлення вимог кредиторів. Пред’являння вимог може відбуватися як безпосередньо спадкоємцю, так і через нотаріуса.

Як бачимо, колегії суддів ВС прямо вказали, що про те, що пред`явлення кредитором своїх вимог до спадкоємців можливо як через нотаріальну контору, так і напряму спадкоємцям.

3. Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 30.01.2019 по справі №127/19729/13-ц.

Доводи касаційної скарги про те, що закон не вимагає від кредитора спадкодавця конкретизації вимоги та її пред’явлення кожному спадкоємцю, є безпідставним, оскільки суд апеляційної інстанції встановив, що скерований банком на адресу нотаріальної контори лист від 24 листопада 2008 року не містить будь-якої інформації про пред’явлення кредитодавцем вимоги до спадкоємців.

Отже, якщо кредитор предявляє свої вимоги до спадкоємців через нотаріальну контору про такі вимоги обовязково повинно бути зазначено у листі на адресу нотаріуса. Зокрема, не зайвим буде зазначити у претензії прохання до нотаріуса довести зміст вимог кредитора до спадкоємців, які звернуться із заявами про прийняття спадщини чи за отриманням свідоцтва про право на спадщину.

4. Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 30.01.2019 по справі №2-233/11.

Установивши, що КС «Альянс Україна» після спливу шестимісячного строку вiд дня, коли вона дізналася про відкриття спадщини, тобто 19 травня 2016 року, пред’явила вимоги до спадкоємця боржника ОСОБА_7 – ОСОБА_4, суд першої інстанції, з яким погодився й суд апеляційної інстанції, дійшов правильного висновку про заміну боржника у виконавчому провадженні, оскільки КС «Альянс Україна» ще 24 листопада 2015 року пред’явила свої кредиторські вимоги до Тульчинської державної нотаріальної контори, яка відкрила спадкову справу 02 грудня 2015 року, але у зв’язку з відсутністю спадкоємців, КС «Альянс Україна» не мала можливості до спливу шестимісячного строку вiд дня, коли вона дізналася про відкриття спадщини, пред’явити свої вимоги до спадкоємців, оскільки такі спадкоємці були відсутні, а із заявою про прийняття спадщини ОСОБА_4 звернувся до нотаріальної контори лише 19 квітня 2016 року.

5. Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 19.12.2018 по справі №520/13933/15-ц.

ОСОБА_2 не надав суду доказів звернення до нотаріальної контори чи спадкоємця з вимогою повернення боргу протягом шести місяців від дня, коли він дізнався про відкриття спадщини.

Як бачимо, Верховним Судом підтримується практика за якою пред`явлення вимог кредитора до спадкоємців може відбуватись як через нотаріуса, так і безпосередньо спадкоємцям.

Чи може кредитор пред’явити вимогу до спадкоємців виключно шляхом подання позову?

15.12.2017 набули чинності нові процесуальні кодекси. Частиною 1 статті 16 ЦПК України сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом. Пунктом 7 частини 4 статті 185 ЦПК України визначено, що позовна заява повертається у випадках, коли до заяви не додано доказів вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадку, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом.

За змістом ч. 2 ст. 1282 ЦК України вимоги кредитора спадкоємці зобов’язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено. У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора звертає стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі.

Із вказаної норми вбачається, що зверненню кредитора до суду із позовом до спадкоємців має передувати досудове врегулювання.

Підсумовуючи, можна прийти до висновку, що кредитор спадкодавця повинен пред’явити свої вимоги до спадкоємців у строки передбачені ст. 1281 ЦК України шляхом направлення претензії до нотаріальної контори або ж шляхом направлення претензії безпосередньо спадкоємцям, оскільки вказана стаття не встановлює певного порядку пред’явлення вимог кредиторів. Водночас такі вимоги повинні бути пред’явлення у саме досудовому порядку.


Адвокат Віталій Будьонний

Запис на консультацію через телеграм:

НАПИСАТИ АДВОКАТУ

Або через форму зворотного зв’язку:

    Відповісти

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    *