Головна / Роз'яснення адвоката / Реструктуризація валютних кредитів: ключові особливості

Реструктуризація валютних кредитів: ключові особливості

23.04.2021 набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті”. Вказаним законом, серед іншого, було доповнено Закону України “Про споживче кредитування” положеннями, які регулюють проведення обов’язкової реструктуризації зобов’язань за валютними кредитами.

Які кредити підпадають під обов’язкову реструктуризацію, який порядок та умови проведення реструктуризації та інше ви дізнаєтесь нижче.

1. Які кредити підлягають обов’язковій реструктуризації.
2. Ініціювання проведення реструктуризації.
3. Умови реструктуризації.
4. Коли кредитор звільняється від обов’язку проведення реструктуризації.
5. Мораторій.

1. Які кредити підлягають обов’язковій реструктуризації.

Реструктуризації підлягають споживчі кредити надані в іноземній валюті, які відповідають трьом обов’язковим критеріям:

1) в частині прострочення:

 • станом на 23.04.2021 наявне непогашене грошове зобов’язання (прострочене або строк виконання якого ще не настав), при цьому станом на 01.01.2014 мала бути відсутня прострочена заборгованість (крім неустойки у зв’язку з вимогою дострокового повернення кредиту). Тобто узагальнюючи можна сказати, що реструктуризації підлягають кредити прострочення за якими виникло після 01.01.2014.

2) в частині предмету іпотеки споживчий кредит має бути забезпечений одним з наступних об’єктів:

 • об’єкт житлового фонду (квартира до 140 кв.м., житловий будинок до 250 кв.м.);
 • об’єкт незавершеного житлового будівництва (квартира до 140 кв.м., житловий будинок до 250 кв.м.);
 • майнові права на об’єкт незавершеного житлового будівництва (квартира до 140 кв.м., житловий будинок до 250 кв.м.);
 • садовий будинок (до 250 кв.м.);
 • земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку (до 0,10 Га).

3) додаткова умова щодо володіння та проживання у предметі іпотеки (одна з нижчеперелічених):

 • предмет іпотеки – житлове нерухоме майно використовується іпотекодавцем як місце постійного проживання, а інше житлове нерухоме майно* у власності іпотекодавця відсутнє;
 • предмет іпотеки – об’єкт незавершеного житлового будівництва, а інше житлове майно у власності іпотекодавця відсутнє;
 • предмет іпотеки – житлове нерухоме майно повністю або частково було придбано за кредитні кошти та умовами договору заборонено реєструвати місце проживання у предметі іпотеки, а у власності іпотекодавця відсутнє інше житлове нерухоме майно*;
 • предмет іпотеки – земельна ділянка, а у власності іпотекодавця відсутнє інше житлове нерухоме майно, окрім житлового будинку площею до 250 кв.м., розташованого на цій земельній ділянці;
 • предмет іпотеки – садовий будинок, а у власності іпотекодавця відсутнє інше житлове нерухоме майно*.

*не враховується житлове нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, АР Крим та Севастополі.

2. Ініціювання проведення реструктуризації

2.1. Подання заяви

Реструктуризації валютних кредитів хоча і є обов’язковою, але вона не проводиться кредиторами “автоматично”. Для її проведення позичальнику, або його представнику, необхідно подати кредитору відповідну заяву, яка повинна містити:

 • ПІБ позичальника;
 • найменування кредитодавця;
 • дата укладання договору;
 • зареєстроване та фактичне місце проживання позичальника;
 • перелік нерухомості у власності позичальника, яка належить до житлового фонду;
 • зареєстроване та фактичне місце проживання іпотекодавця, а також перелік нерухомості у власності іпотекодавця, яка належить до житлового фонду.

До заяви повинні бути додані наступні документи:

 • про склад сім’ї;
 • про доходи позичальники/іпотекодавця та членів його сім’ї (на вимогу кредитора);
 • про розширену інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно стосовно кожного члена сім’ї позичальника/іпотекодавця.

2.2. Термін та строки подання заяви

Загальний термін подання заяви – до 23.07.2021.

Виключеннями із загального правила щодо терміну подання заяви про проведення реструктуризації є:

 • у разі смерті позичальника – 2 місяці з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину;
 • у разі наявності судового спору щодо кредиту – до 23.07.2021, але не пізніше 2 місяців з дня набрання законної сили рішенням суду;
 • у разі залучення позичальника до ООС – до 23.07.2021, але не пізніше 2 місяців з дня завершення такого залучення.

Наслідки пропуску строку (терміну) подання заяви про проведення обов’язкової реструктуризації:

 • у разі визнання судом поважними інших причин неподання заяви суд може встановити інший строк для подання заяви;
 • якщо строк пропущено з поважних причин (хвороба, перебування за кордоном тощо) кредитор за клопотанням позичальника має право продовжити строк подання заяви;
 • у разі пропуску строку подання заяви кредитор звільняється від обов’язку проведення реструктуризації.

3. Умови реструктуризації

3.1. Основні умови реструктуризації

Строк: не менше 10 років
Погашення: щомісяця рівними частинами
Відсоткова ставка: український індекс ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (UIRD) + 1%
Ставка пені: половина облікової ставки НБУ

При цьому закон визначає вичерпний перелік зобов’язань, які можуть бути покладені на позичальника, а саме:

 • погашення тіла кредиту;
 • погашення відсотків до реструктуризації;
 • погашення відсотків після реструктуризації;
 • сплата пені починаючи з 90-го дня прострострочення після реструктуризації;
 • сплата страхування, якщо передбачено кредитним чи іпотечним договором.

Інші зобов’язання позичальника перед кредитором вважаються погашеними.

3.2. Перерахунок заборгованості, яка існувала до реструктуризації

Неустойка: погашена до реструктуризації сума неустойки (крім прощеної) зараховується на погашення тіла кредиту (в першу чергу) та відсотків (в другу чергу).

Відсотки: якщо до дня проведення реструктуризації відсоткова ставка перевищувала UIRD у відповідній іноземній валюті, то при проведенні реструктуризації сума грошових зобов’язань позичальника зменшується на суму такого перевищення (в першу чергу зменшується заборгованість за відсотками до реструктуризації, а в другу чергу – тіло кредиту).

Перерахунок відсотків не здійснюється за наявності одночасно наступних умов:

 • за договором було здійснено відступлення права вимоги;
 • поточний кредитор не здійснив перерахунок відсотків з урахуванням UIRD (через ненадання попереднім кредитором повної інформації щодо здійсненних позичальником погашень);
 • сукупна сума всіх зобо’язань за договором перевищує розмір плати, яку поточний кредитор сплатив за придбання права вимоги.

У такому разі сума заборгованості зменшується на суму відповідного перевищення (в першу чергу – тіло кредиту, у другу чергу – відсотки, нараховані до дня, що передує дню реструктуризації).

Однак, бувають ситуації, коли кредитор відступає право вимоги одразу за пулом договорів без визначення вартості права вимоги за кожним кредитним договором окремо. Тобто сторони такого правочину визначають загальну ціну всього портфелю, який продається. В такому разі сума коштів, яку кредитор сплатив за отримання права вимоги за одним конкретним договором розраховується за формулою:

А = (Б/В)*Г

де А – сума, яку сплатив кредитор за відступлення йому права вимоги за конкретним договором; Б – сума сплачена кредитором за весь портфель; В – сума всіх грошових зобов’язань, які були відступлені кредитору; Г – розмір грошових зобов’язань за конкретним договором, який підлягає реструктуризації.

3.3. Курс перерахунку

Розмір заборгованості, який залишається непогашеним за результатом реструктуризації конвертується у гривню за курсом, який розраховується як середнє значення між курсом гривні до відповідної іноземної валюти встановленим НБУ станом на день реструктуризації та станом на дату надання кредиту.

3.4. Оформлення результатів реструктуризації

Днем проведення реструктуризації вважається день отримання кредитором заяви позичальника про проведення реструктуризації.

Кредитор зобов’язаний не пізніше 60 днів з дня реструктуризації здійснити всі обчислення, необхідні для проведення реструктуризації, та надіслати позичальнику, поручителю та іншим зобов’язаним за договором особам поштою рекомендованим листом інформацію про зміну зобов’язань за результатами проведення реструктуризації (включаючи інформацію про всі наявні зобов’язання позичальника за результатами проведення реструктуризації станом на день проведення реструктуризації та новий графік платежів).

Відповідна інформація також безоплатно надається у письмовому вигляді вищевказаним особами особисто за їх вимогою.

4. Коли кредитор звільняється від обов’язку проведення реструктуризації

Кредитор звільняється від обов’язку проведення реструктуризації у разі:

 • ненадання позичальником необхідних для проведення реструктуризації документів;
 • позичальник зазначив у заяві недостовірну інформацію про нерухомість, яка належить до житлового фонду, про зареєстроване та фактичне місце проживання;
 • до 23.04.2021 вже проведено реструктуризацію та грошове зобов’язання виражене у гривні;
 • пропуск строку (терміну) подання заяви про проведення обов’язкової реструктуризації.

5. Мораторій

Закон передбачає певні заборони для кредитора щодо кредитних договорів, які підлягають обов’язковій реструктуризації. Зокрема забороняється:

 • примусове звернення стягнення (відчуження без згоди власника) на предмет іпотеки;
 • позасудове звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом реєстрації права власності на предмет іпотеки за іпотекодержателем;
 • продаж предмету іпотеки третій особі від імені іпотекодавця.

Вищевказані заборони діють незалежно від того чи звернувся позичальник до кредитора із заявою про проведення реструктуризації. Термін дії вказаних заборон – 21.09.2021.

Відповісти

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*