Головна / Судова практика / Відшкодування шкоди / Висновок експерта як доказ розміру завданої моральної шкоди

Висновок експерта як доказ розміру завданої моральної шкоди

Право особи на відшкодування моральної шкоди передбачено статтею 23 Цивільного кодексу України. Частина друга вказаної статті деталізує у чому саме може полягати моральна шкода. Однак у національному законодавстві відсутні будь-які конкретні орієнтири для визначення розміру моральної шкоди завданої у тих, чи інших правовідносинах. Особа, яка заявляє вимогу про відшкодування моральної шкоди здебільшого визначає розмір відповідної грошової компенсації самостійно, виходячи із власних певних суб’єктивних міркувань. Водночас процесуальний закон вимагає надання належних та допустимих доказів як самого факту завдання моральної шкоди, так і розміру відповідної компенсації.

ТГ-канал “Судова практика”

Загальні правила визначення розміру компенсації за завдану моральну шкоду ми можемо знайти у частині третій статті 23 ЦК України: “розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.” Як бачимо і тут відсутні будь-які числові орієнтири або формули.

Тим не менш, в деяких випадках законодавець визначив порядок розрахунку розміру компенсації за завдану моральну шкоду, зокрема:

  • Законом України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду”, частина 3 статті 13 якого передбачає, що відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом провадиться виходячи з розміру не менше одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством чи судом;
  • Законом України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”, стаття 26-1 якого визначає, що страховиком або МТСБУ відшкодовує потерпілому, який зазнав ушкодження здоров’я під час ДТП, моральну шкоду у розмірі 5 відсотків страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю.

Однак вищенаведені положення законодавства є скоріш виключеннями із правила.


1. Процесуальні можливості.

Процесуальні кодекси допускають здійснення доказування у тому числі й з використанням висновку експерта. У свою чергу, пунктом 6.6. розділу IV Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджена Наказом Мінюсту №53/5 від 08.10.1998) допускається проведення психологічної експертизи на вирішення якої можливо поставити такі питання:

  • Чи спричинені особі (прізвище, ім’я та по батькові) страждання (моральна шкода) за умов ситуації (зазначаються умови ситуації), що досліджуються у справі?
  • Якщо особі (прізвище, ім’я та по батькові) завдані страждання (моральна шкода), який можливий розмір становить грошова компенсація за завдані страждання (моральну шкоду)?

Оскільки висновок експерта може бути замовлений самостійно особою до пред’явлення позову, він може стани у нагоді при доказувані як факту завдання такої шкоди, так і (що більш важливо) її розміру.

А от на скільки ефективний такий засіб доказування розміру компенсації моральної шкоди я пропоную розглянути на прикладах конкретних справ.


2. Висновок експерта vs оцінка суду: чи завжди суд стягує розмір моральної шкоди визначений експертом?

Справа №464/6418/16-ц

Обґрунтування стягнення: незаконне засудження, Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду“;

Розмір моральної шкоди визначений експертом: 2 227 545,36 грн.;

Розмір моральної шкоди стягнутий остаточним судовим рішенням: 300 000 грн.;

Що сказала колегія суддів ВС: залишаючи судові рішення судів попередніх інстанцій без змін колегія суддів Верховного Суду у своїй постанові від 08.04.2020 зазначила, що погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, які, оцінивши висновок експерта судової психологічної експертизи від 13 лютого 2018 року № 2983 року в сукупності з іншими доказами, правильно виходили з того, що розрахунки грошової компенсації за спричинену позивачу моральну шкоду є лише науково-практичною рекомендацією для визначення характеру і ступеня моральних страждань, а визначений позивачу розмір моральної шкоди, який становить 300 000 грн, відповідає засадам верховенства права, вимогам розумності, виваженості і справедливості.

Справа №591/6892/18

Обґрунтування стягнення: незаконне засудження, Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду“;

Розмір моральної шкоди визначений експертом: 5 185 854 грн.;

Розмір моральної шкоди стягнутий остаточним судовим рішенням: 600 000 грн.;

Що сказала колегія суддів ВС: постановою Верховного Суду від 02.06.2021 касаційна скарга позивача була залишена без задоволення: оскаржувані рішення в частині вирішення вимог позивача про відшкодування моральної шкоди не суперечать висновку про те, що розмір відшкодування моральної шкоди повинен бути не більш, ніж достатнім для розумного задоволення потерпілої особи і не повинен призводити до її збагачення, ухвалені з дотримання принципу співмірності та справедливості з урахуванням конкретних обставин справи та тривалістю завдання моральної шкоди позивачу.

Справа №523/19127/15-ц

Обґрунтування стягнення: ушкодження здоров’я внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

Розмір моральної шкоди визначений експертом: 200 000 грн.;

Розмір моральної шкоди стягнутий остаточним судовим рішенням: 30 150 грн.;

Що сказала колегія суддів ВС: Також апеляційним судом при визначенні розміру моральної шкоди, враховуючи положення статті 23, 1193 ЦК України, враховано вину позивачки, яка на момент настання ДТП переходила дорогу у невстановленому місці, що підтверджується постановою про закриття кримінального провадження.

Із урахуванням викладеного, враховуючи вимоги розумності і справедливості, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про стягнення на користь позивачки у рахунок відшкодування моральної шкоди 30 тис. грн (постанова КЦС ВС від 17.11.2021).

Справа №753/18972/16

Обґрунтування стягнення: захист честі, гідності та ділової репутації;

Розмір моральної шкоди визначений експертом: 150 781,50 грн.;

Розмір моральної шкоди стягнутий остаточним судовим рішенням: 5 000 грн.;

Що сказала колегія суддів ВС: Суд апеляційної інстанції, обґрунтовано виходячи із обставин справи і зібраних у справі доказів, врахувавши характер та обсяг заподіяних позивачу моральних страждань та виходячи із засад розумності і справедливості, вважав за необхідне зменшити розмір відшкодування та стягнути з відповідача на користь позивача 5 000 грн (постанова КЦС ВС від 07.07.2021).

Але є випадки, коли суди стягують відшкодування за завдану моральну шкоду у розмірі, який майже відповідає визначеному експертизою.

Справа №757/53996/17-ц

Обґрунтування стягнення: незаконне засудження, Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду“;

Розмір моральної шкоди визначений експертом: 3 015 630 грн.;

Розмір моральної шкоди стягнутий остаточним судовим рішенням: 3 000 000 грн.;

Що сказала колегія суддів ВС: Верховний Суд погоджується з висновком апеляційного суду щодо розміру відшкодування моральної шкоди. Так, апеляційний суд встановивши всі обставини справи, аналізуючи ступінь негативного впливу на життя та свідомість позивача як факту безпідставного кримінального переслідування в цілому, так і факту його тривалого безпідставного утримання під вартою зокрема, значні порушення життєвого укладу та моральні страждання, які поніс позивач через неможливість тривалого відновлення своїх прав, прийшов до обґрунтованого висновку, що належний розміром відшкодування моральної шкоди позивачу в даному випадку складає 3 000 000 грн., що відповідає принципу розумності та справедливості (постанова КЦС ВС від 11.10.2019).

Справа №357/14357/17

Обґрунтування стягнення: незаконне засудження, Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду“;

Розмір моральної шкоди визначений експертом: 1 502 280 грн.;

Розмір моральної шкоди стягнутий остаточним судовим рішенням: 1 502 280 грн.;

Що сказала колегія суддів ВС: визначаючи розмір морального відшкодування, суди попередніх інстанцій врахували обсяг заподіяної шкоди, глибину та тривалість моральних страждань, перебування позивача протягом тривалого часу – з 30 березня 2000 року до 20 червня 2000 року та з 30 жовтня 2000 року до 16 листопада 2012 року, що загалом складає 241 місяць 6 днів, під слідством та судом, з яких вона перебувала під вартою у період з 21 липня 2004 року до 20 жовтня 2004 року, що згідно з висновком судової психологічної експертизи від 30 січня 2019 року № 9816/18-61 призвело до порушення нормальних життєвих зав’язків, у зв’язку із чим дійшли обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для стягнення моральної шкоди.

Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, визначив і встановив правильний період перебування позивача під слідством і судом, за який позивач має право на відшкодування моральної шкоди, та урахувавши всі обставини конкретної справи, глибину моральних страждань, висновок судової психологічної експертизи, належним чином обґрунтував розмір стягнутої моральної шкоди (постанова КЦС ВС від 25.08.2020).

3. В якості висновку.

Перший та мабуть головний висновок, який напрошується – проведення психологічної експертизи не гарантує, що суд стягне суму компенсації за завдану моральну шкоду саме у тому розмірі, який визначив експерт.

Тим не менш, на моє переконання, наявність відповідного експертного заключення збільшує шанс на задоволення більш-менш адекватного розміру відшкодування моральної шкоди.


Адвокат Віталій Будьонний

Запис на консультацію через телеграм:

НАПИСАТИ АДВОКАТУ

Або через форму зворотного зв’язку:

    Відповісти

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    *