Головна / Судова практика / Сімейні спори / Порядок оскарження розрахунку заборгованості за аліментами: позов чи скарга?

Порядок оскарження розрахунку заборгованості за аліментами: позов чи скарга?

Процес стягнення аліментів хоч і здається на перший погляд не занадто складною юридичною процедурою, але усе-таки має певні тонкощі та особливості. Як відомо аліменти стягуються щомісяця у твердій грошовій сумі, або у частці від доходу боржника. Саме другий варіант стягнення й викликає більше всього спірних питань під час виконання рішення суду або судового наказу про стягнення аліментів.

ТГ-канал “Судова практика”

Кабінетом Міністрів України постановою №146 від 26.02.1993 було затверджено Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб. Керуючись цим переліком та частинами 1 та 2 статті 195 СК України державний виконавець здійснює обчислення заборгованості за аліментами виходячи з фактичного заробітку (доходу) платника аліментів, або ж виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості. 

Звичайно, що за таких обставин можуть виникати ситуації, коли одна із сторін виконавчого провадження щодо стягнення аліментів не погоджується із здійсненим державним виконавцем розрахунком заборгованості за аліментами.

Тож як правильно поступити стороні, яка не погоджується із розрахунком? Слід зазначити, що незважаючи на те, що данне питання певним чином врегульовано на рівні законодавства, судова практика стосовно процедури оскарження розрахунку заборгованості за аліментами не завжди була однозначною. 

У цій статті ми проаналізуємо судову практику Верховного Суду в частині процедури оскарження розрахунку заборгованості за аліментами.

1. Нормативно-правове регулювання

Частина 3 статті 195 СК України визначає, що розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, приватним виконавцем, а в разі виникнення спору – судом.

Одночасно з цим частина 8 статті 71 Закону України “Про виконавче провадження” передбачає, що спори щодо розміру заборгованості із сплати аліментів вирішуються судом за заявою заінтересованої особи у порядку, встановленому законом.

За змістом статті 447 ЦПК України сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні права чи свободи.

Тож спірним у цьому питанні є те, яким чином оскаржувати розрахунок заборгованості за аліментами: шляхом подання скарги на дії виконавця або шляхом пред’явлення позову у порядку позовного провадження?

2. Перша практика

Перша практика Верховного Суду свідчить про те, що судді касаційного суду були схильні вважати, що спір щодо розміру заборгованості за аліментами має вирішуватися виключно у позовному провадженні.

Зокрема, колегія суддів Касаційного цивільного суду Верховного Суду у постанові від 06.06.2018 у справі №756/13754/16-ц, розглядаючи справу за скаргою боржника на дії державного виконавця щодо складання розрахунку заборгованості за аліментами, зазначила таке:

“Враховуючи вищеозначені вимоги закону та ту обставину, що між сторонами виконавчого провадження (стягувач і боржник) виник спір щодо розміру заборгованості за аліментами, то такий спір відповідно до закону підлягає вирішенню судом у порядку позовного провадження з дотриманням процедури, визначеної відповідним процесуальним законом. Висновок суду апеляційної інстанції про відмову в задоволенні скарги є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на нормах матеріального та процесуального права”.

Такої позиції дотримувалася й інша колегія суддів КЦС ВС, яка погодилася із судом апеляційної інстанції, який відмовив у задоволенні скарги на дії державного виконавця, зокрема й через те, що “… у вказаній справі ОСОБА_1 позову до ОСОБА_2 про визначення розміру заборгованості не пред`являв, таких вимог матеріали справи не містять”.

“Верховний Суд погоджується з висновком суду апеляційної інстанції про те, що суд першої інстанції, зобов`язавши посадову особу ВДВС здійснити перерахунок заборгованості за методикою, яка на думку суду відповідає чинному законодавству, фактично втрутився у право і обов`язок виконавця, надані йому законом, самостійно визначати розмір заборгованості за аліментами” – вказано у постанові КЦС ВС від 04.09.2019, справа №399/343/17-ц.

3. Висновок Великої Палати Верховного Суду

Зміни у практиці Верховного Суду щодо порядку оскарження розрахунку заборгованості за аліментами відбулись після прийняття Великою Палатою Верховного Суду постанови від 27.11.2019 у справі №201/10329/16-ц.

Цікаво, що у цій справі ВП ВС безпосередньо не вирішувала питання яким чином правильно оскаржувати розрахунок заборгованості за аліментами. Предметом розгляду у касаційному суді було визначення юрисдикції спору щодо розміру заборгованості за аліментами: боржник подав скаргу на виконавця у порядку ЦПК, але суди першої та апеляційної інстанції вважали, що відповідний спір має вирішуватися шляхом подання позову у порядку адміністративного судочинства.

Однак, у пункті 25 вказаної постанови зазначено: “Велика Палата Верховного Суду вважає, що оскільки скаржник звернувся до суду, який видав виконавчий документ, зі скаргою на дії державного виконавця щодо розрахунку аліментів у порядку контролю за виконанням судового рішення, така скарга має розглядатися за правилами цивільного судочинства”.

Тобто фактично судді ВП ВС погодилися із обраним боржником способом оскарження розрахунку заборгованості за аліментами, а саме шляхом подання скарги на дії виконавця.

Слід зазначити, що у січні 2020 року колегія суддів КЦС ВС передавала справу №464/6206/18-ц на розгляд Об’єднаної палати КЦС ВС аргументуючи це відсутністю єдинної практики КЦС ВС стосовно порядку вирішення спору щодо розміру заборгованості за аліментами. 

Однак, об’єднана палата ухвалою від 16.03.2020 відмовили у прийнятті справи до свого провадження мотивуючи це якраз ти, що “…у постанові Великої Палати Верховного Суду від 27 листопада 2019 року, прийнятій до передачі справи на розгляд об’єднаної палати, у справі № 201/10329/16-ц, провадження № 14-496цс19, розглядався зазначений вище спір саме шляхом подачі скарги на дії державного виконавця щодо розрахунку аліментів”.

4. Оскарження розрахунку – скарга на дії виконавця

Наразі вже остаточно можна стверджувати, що практика касаційного суду з цього питання однозначна – оскарження розрахунку заборгованості за аліментами здійснюється шляхом подання скарги на дії виконавця в порядку судового контролю за виконанням судових рішень.

Відповідний висновок ми вже зустрічаємо у постанові КЦС ВС від 15.07.2020 у справі №645/563715-ц

“У постанові Великої Палати Верховного Суду від 27 листопада 2019 року у справі № 201/10329/16-ц (провадження № 14-496цс19) викладений правовий висновок, згідно з яким, оскільки скаржник звернувся до суду, який видав виконавчий документ, зі скаргою на дії державного виконавця щодо розрахунку аліментів у порядку контролю за виконанням судового рішення, така скарга має розглядатися за правилами цивільного судочинства. У цій справі спір вирішувався саме шляхом подачі скарги на дії державного виконавця щодо розрахунку аліментів, з чим погодилася Велика Палата Верховного Суду.

Верховний Суд у постановах від 01 квітня 2020 року у справі № 401/3734/16-ц та від 22 квітня 2020 року у справі № 523/7815/18 дійшов висновку, що спір про визнання незаконними розрахунків державного виконавця щодо заборгованості зі сплати аліментів може розглядатись у порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця.

Отже, апеляційний суд дійшов помилкового висновку, що спір у цій справі підлягає вирішенню судом лише у порядку позовного провадження і що саме це є підставою для відмови у задоволенні скарги на дії державного виконавця”.

Аналогічний висновок робить й інша колегія суддів КЦС ВС у постанові від 01.10.2020 у справі №344/17895/19:

“Колегія суддів вважає, що апеляційний суд дійшов неправильних висновків щодо розгляду справи в порядку позовного провадження, оскільки питання з приводу правомірності визначення державним виконавцем розміру аліментів підлягає розгляду в порядку судового контролю за виконанням судових рішень, шляхом подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця”.


Адвокат Віталій Будьонний

Запис на консультацію через телеграм:

НАПИСАТИ АДВОКАТУ

Або через форму зворотного зв’язку:

    Відповісти

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    *